Ρόλος στο CIPROMED:

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ο συντονιστής του έργου (WP1), διευθύνει το WP2 και συμμετέχει στα WP6 και WP7. Το πανεπιστήμιο διαθέτει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία (καινοτόμος έρευνα στην εντομολογία και κυρίως βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων εκτροφής εντόμων) και καλά εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, π.χ. εργαστήριο με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας (μοριακή μονάδα, μονάδες εκτροφής εντόμων κλπ), ευρεία συλλογή εκτροφών σε περισσότερα από >30 είδη εντόμων και περισσότερες από >100 ποικιλίες για την πλήρη επίτευξη των στόχων του έργου.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (UTH)

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με 37 τμήματα και 8 σχολές, είναι ένα πανεπιστήμιο με δική του ταυτότητα και με εξέχουσα θέση στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, με 39.000 προπτυχιακούς φοιτητές, περίπου 3.000 μεταπτυχιακούς φοιτητές , 1,000 διδακτορικούς φοιτητές και 610 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.

Το Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας αποτελεί αυτόνομη ερευνητική μονάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 2014, το εργαστήριο έχει ξεκινήσει να μελετά εντατικά την αξιοποίηση των εντόμων ως πηγή θρεπτικών συστατικών, εργαζόμενο ιδιάιτερα στη βελτιστοποίηση της μαζικής εκτροφής εντόμων ως συστατικό ζωοτροφών, ενώ σήμερα στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου διατηρούνται διάφορα στελέχη Tenebrio molitor, Hermeriaillucens, Alphitobius diaperinus και Zophobas morio. Επιπλέον, το εργαστήριο έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τα βρώσιμα έντομα. Συνολικά, το εργαστήριο έχει αποκτήσει εξέχουσα θέση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο κι έχει προσελκύσει χρηματοδότηση που υπερβαίνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, τα τελευταία δέκα χρόνια, από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, αλλά και διάφορους διεθνείς οργανισμούς, καθώς κι εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς. Τα κύρια ερευνητικά θέματα του Εργαστηρίου Υδατοκαλλιέργειας περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των ιχθυάλευρων και των ιχθυελαίων στη διατροφή των εκτρεφόμενων ψαριών από βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, όπως γεύματα εντόμων, γέυματα ή έλαια μικροφυκών, μονοκυτταρικές πρωτεΐνες. Το εργαστήριο αυτό έχει συμμετάσχει και συντονίσει σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρόλος στο CIPROMED:

Νέες διαδικασίες εξαγωγής πρωτεϊνών, Σχεδιασμός καινοτόμων υδροτροφών για είδη ψαριών γλυκού νερού. Αισθητηριακή ανάλυση προϊόντων διατροφής. Αξιολόγηση βιωσιμότητας, LCA, LCC, μελέτες καταναλωτών, Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) για διευκολυνόμενο και μηχανικό εργαλείο βελτιστοποίησης οικολογικού σχεδιασμού.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων (DIL)(DIL)

Το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων (DIL) είναι ένα διεπιστημονικό ίδρυμα που βασίζεται σε μη κερδοσκοπική συμμετοχή και είναι πλήρως ενσωματωμένο στην εθνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Με τους ισχυρούς δεσμούς του με τη βιομηχανία και με περισσότερες από 175 εταιρείες-μέλη, το DIL συμβάλλει στην αύξηση της προβολής και της αξίας εφαρμογής των προϊόντων και συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών σε περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο. Ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για προϊόντα και τεχνολογίες επεξεργασίας (για πιο λειτουργικά και διατροφικά ανώτερα προϊόντα) που βασίζονται στην καλή γνώση της εγγενούς μοριακής δομής, των χημικών ιδιοτήτων και των αλληλεπιδράσεων των πρώτων υλών. Οι αρμοδιότητες και οι τεχνικές δυνατότητες του ινστιτούτου καλύπτουν όλο το φάσμα των τεχνολογιών τροφίμων και ζωοτροφών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρόλος στο CIPROMED:

Το UNIBO ηγείται του WP3 στο οποίο συμμετέχει στην εκχύλιση και τον χαρακτηρισμό των πρωτεϊνών. Συμμετέχει επίσης στα WP5 και WP6 για δοκιμές τροφίμων σε ανθρώπους, αισθητηριακές δοκιμές τροφίμων και αντιλήψεις και αποδοχή από τους καταναλωτές.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Alma Mater Studiorum – Πανεπιστήμιο της Μπολόνια

Το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια (UNIBO) προσφέρει έναν διαφοροποιημένο κατάλογο διδασκαλίας με πάνω από 200 πτυχία αποφοίτησης σε περίπου 81.000 φοιτητές και 5.000 εγγεγραμμένους διδάκτορες.

Το UNIBO διαθέτει συμμαχίες γνώσης με βιομηχανίες και δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς αποτελώντας κόμβο διεθνών δικτύων. Στο H2020, το UNIBO συμμετείχε σε 262 χρηματοδοτούμενα έργα (στα 69 ως συντονιστής) εκ των οποίων 53 στο SC2 Bioeconomy, με χρηματοδότηση άνω των 105 εκατ. ευρώ. Ήταν επίσης εταίρος των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας του EIT Knowledge & Innovation Communities και άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ που σχετίζονται με το H2020. Σε επίπεδο ΕΕ, το UNIBO είναι μέλος των επιστημονικών συμβουλευτικών επιτροπών του JPI HDHL και του FACCE JPI, μέλος της ομάδας εστίασης EIP AGRI Water & Agriculture και μέλος του RTO της κοινοπραξίας BIC Consortium που υποστηρίζει το JTI Biobased Industry. Σε εθνικό επίπεδο, η UNIBO αποτελεί μέρος του Εθνικού Τεχνολογικού Σχηματισμού Αγροδιατροφής (CLAN), του Εθνικού Τεχνολογικού Σχηματισμού για την Πράσινη Χημεία (SPRING). Στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon EU, η UNIBO έχει ήδη συμμετάσχει σε 60 νικηφόρες προτάσεις με χρηματοδότηση 31,6 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρόλος στο CIPROMED:

Το πανεπιστήμιο του Τορίνο, UNITO είναι ο επικεφαλής του WP5. “Δοκιμή εναλλακτικών συνταγών για τρόφιμα και χερσαία και υδρόβια διατροφή”. Στο WP5, τα νέα προϊόντα τροφίμων και ζωοτροφών με τις εναλλακτικές πρωτεΐνες και τα μείγματά τους που παράγονται στο πλαίσιο των WP3 και WP4 δοκιμάζονται και επικυρώνονται μέσω δοκιμών σε ζώα και μελετών σε ανθρώπους. Ειδικότερα, το UNITO πραγματοποιεί δοκιμές πεπτικότητας και ανάπτυξης με πουλερικά και ψάρια (ιριδίζουσα πέστροφα).

Στο τέλος των δοκιμών, αξιολογείται η φυσική και χημική ποιότητα των προϊόντων (αλεύρι πουλερικών και φιλέτα ψαριών). Το UNITO συμμετέχει επίσης στα WP1, WP4, WP6 και WP7. Το UNITO διαθέτει όλη την απαιτούμενη τεχνογνωσία (καινοτόμος έρευνα σε προϊόντα που προέρχονται από έντομα για σκοπούς ζωοτροφών) και (πειραματική καλλιέργεια και εργαστήρια) για την πλήρη επίτευξη των στόχων του έργου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Πανεπιστήμιο του Τορίνο

Το UNITO, με 27 Τμήματα και 38 διδακτορικά προγράμματα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιταλικά πανεπιστήμια (περίπου 82.000 φοιτητές, 3.900 εργαζόμενοι, 1.800 μεταπτυχιακοί και μεταδιδακτορικοί ερευνητές). Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη ARWU, το 2020 το UNITO κατατάσσεται ως το 4ο πανεπιστήμιο στην Ιταλία και μεταξύ των 300 καλύτερων πανεπιστημίων από τα 1.200 παγκοσμίως.

Η κατάταξη του NTU Taiwan για το 2020 ορίζει το UNITO στην 5η θέση στην Ιταλία και στην 170η θέση μεταξύ των 500 κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το UNITO βρίσκεται επίσης στη 2η θέση στην Ιταλία και στην 22η θέση μεταξύ 600+ παγκοσμίως στην κατάταξη του 2020 από την GreenMetrics, η οποία αξιολογεί την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και υποδομών. Το UNITO συμμετέχει σε περισσότερες από 430 συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε προπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Το UNITO διαχειρίζεται περίπου 500 έργα/έτος. Το μακρύ ιστορικό συμμετοχής του UNITO στο στρατηγικό ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ προκύπτει από 115 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα του FP7 και 163 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα του H2020 (35 συντονισμένα έργα, 13 ERC, 38 δράσεις Marie Curie και 9 επιχορηγήσεις ερευνητικών υποδομών). Το UNITO είναι βασικός εταίρος της Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για τα Τρόφιμα (EIT Food Knowledge and Innovation Community) του EIT (2017-2024).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρόλος στο CIPROMED:

Σύνθεση και επεξεργασία καινοτόμων, καθαρών ετικετών, ζωοτροφών και ειδών διατροφής με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Ιταλικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (CNR)

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (CNR) ιδρύθηκε το 1923 και είναι το μεγαλύτερο δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα. Οργανωμένο σε επτά θεματικά τμήματα, το CNR καλύπτει ευρύτατους και διαφοροποιημένους τομείς έρευνας με ένα εκτεταμένα κατανεμημένο ερευνητικό δίκτυο σε όλη την εθνική επικράτεια.

Μεταξύ των θεματικών τμημάτων, το Τμήμα Βιολογίας, Γεωργίας και Επιστήμης Τροφίμων (DiSBA) διεξάγει έρευνα και προωθεί την καινοτομία σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη γεωργία και τις επιστήμες τροφίμων. Στο πλαίσιο του CNR-DiSBA, το Ινστιτούτο Επιστημών Παραγωγής Τροφίμων (ISPA), είναι ένα κέντρο αριστείας, παγκοσμίου φήμης, που δραστηριοποιείται στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων, του οποίου οι ερευνητές του CNR-ISPA συμμετέχουν στο έργο CIPROMED. Από το 2012 το ISPA συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικές δραστηριότητες που επικεντρώνονται σε νέα τρόφιμα, ιδίως στη χρήση βρώσιμων εντόμων ως ζωοτροφών για πουλερικά, ψάρια, χοιρίδια και κουνέλια, δημοσιεύοντας περισσότερες από 50 εργασίες για το θέμα αυτό. Τα μέλη του προσωπικού του ISPA συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ασφάλειας των τροφίμων (αλλεργιογονικότητα πρωτεϊνών) των βρώσιμων εντόμων με τη βοήθεια πρωτεωμικών τεχνικών και στην επίδραση της επεξεργασίας των τροφίμων στο αλλεργιογόνο δυναμικό των πρωτεϊνών των εντόμων. Τα μέλη του ISPA διαθέτουν εδραιωμένη εμπειρία στη βιοχημεία, την κυτταρική βιολογία, τις επιστήμες τροφίμων και την αξιολόγηση βιοδραστικών φυσικών προϊόντων. Εμπειρία στην ανάπτυξη λειτουργικών τροφίμων και νέων τροφίμων, στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την επεξεργασία νέας βιομάζας (π.χ. μέδουσες) για χρήση σε τρόφιμα, στην ασφάλεια τροφίμων και στην αξιολόγηση της ποιότητας. Απομόνωση ή εκχύλιση, ανάλυση και αξιολόγηση της βιολογικής δράσης πρωτεϊνικών και μη πρωτεϊνικών ενώσεων σε συστήματα καλλιέργειας καρκινικών και μη καρκινικών κυττάρων του κατάλληλου τύπου κυττάρων. Αξιολόγηση του(των) μηχανισμού(ών) δράσης βιοδραστικών ενώσεων σε συστήματα κυτταροκαλλιέργειας, με κυτταρικές ή μοριακές αναλύσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρόλος στο CIPROMED:

Tα κύρια καθήκοντα του Εργαστηρίου Καινοτόμων Τροφίμων και Βιοεπεξεργασίας (στο WP3 και WP4) αφορούν τον αντίκτυπο της ζύμωσης και των νέων τεχνολογιών επεξεργασίας στις πηγές πρωτεϊνών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου και το σχεδιασμό ορισμένων νέων υβριδικών προϊόντων πρωτεϊνών.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Technion – Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Ισραήλ

Το Technion-Israel Institute of Technology ιδρύθηκε το 1912. Είναι το πρώτο πανεπιστήμιο του Ισραήλ και το μεγαλύτερο κέντρο εφαρμοσμένης έρευνας. Σύμφωνα με το Shanghai Rankning (2022) κατατάσσεται στην 83η θέση μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων παγκοσμίως.

Στεγάζει 18 σχολές, συμπεριλαμβανομένης της σχολής Βιοτεχνολογίας και Μηχανικής Τροφίμων που συμμετέχει στο έργο, 60 ερευνητικά κέντρα/ιδρύματα, 10 διεπιστημονικά ερευνητικά πλαίσια. Υπάρχουν 14.500 φοιτητές και 550 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ). Το Technion ισοβαθμεί σήμερα με το MIT στην 8η θέση όσον αφορά τον αριθμό των νικητών του βραβείου Νόμπελ αυτόν τον αιώνα. Το Εργαστήριο Νέων Τροφίμων και Βιοεπεξεργασίας ανήκει στη σχολή Βιοτεχνολογίας και Μηχανικής Τροφίμων, που ασχολείται με διεπιστημονική έρευνα που ενσωματώνει τη μηχανική, τη χημεία, τη βιολογία και τη μικροβιολογία. Η έρευνα επικεντρώνεται στις επιδράσεις καινοτόμων διεργασιών στα τρόφιμα και τα βιολογικά υλικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρόλος στο CIPROMED:

Το ILU είναι εταίρος και συμμετέχει στα πακέτα εργασίας WP2 και WP3. Στο WP2 το ILU θα καλλιεργήσει ετερότροφα τα μικροφύκη Galdieriasulphuraria. Θα χρησιμοποιηθούν καινοτόμες τεχνικές καλλιέργειας με βάση τα υπολείμματα επεξεργασίας τροφίμων για την επίτευξη μεγάλων σοδειών πρωτεϊνών και την κλιμάκωση της διαδικασίας. Στο WP3 θα αξιολογηθούν η υπερδιήθηση και η ξήρανση με ψεκασμό των διαλυτών πρωτεϊνικών κλασμάτων για την εκχύλιση/κλάδωση πρωτεϊνών από το Galdieriasulphuraria.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Institut für Lebensmittel- und Umweltforschunge.V.

Το ILU είναι ένα μη πανεπιστημιακό, μη κερδοσκοπικό, ερευνητικό ίδρυμα που διαχειρίζεται πειραματικές εγκαταστάσεις στο Bad Belzig του Βερολίνου, για την εξαγωγή, την εξώθηση και την παραγωγή βιομάζας, για παράδειγμα για την απόκτηση και την επεξεργασία πρωτεϊνών από βιώσιμες πρώτες ύλες σε πιλοτική κλίμακα.

Το ILU ασχολείται με θέματα περιβαλλοντικής τεχνολογίας και εργάζεται πάνω σε ιδέες για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Χωρίζεται σε 2 ερευνητικούς τομείς: τεχνολογία τροφίμων και περιβαλλοντική τεχνολογία. Ασχολείται με έργα Ε&Α, αποκτώντας δημόσια χρηματοδότηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα αποτελέσματα και τα ευρήματα δημοσιεύονται και αξιοποιούνται στους τομείς των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και στους τομείς των χημικών προϊόντων και της τεχνικής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρόλος στο CIPROMED:

Καλλιέργεια μικροφυκών.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

AlgaEnergy

Η AlgaEnergy είναι μια ισπανική μικρομεσαία επιχείρηση που ειδικεύεται στον τομέα της βιοτεχνολογίας μικροφυκών.

Η AlgaEnergy, με σημαντικά προγράμματα Ε&Α, είναι μία από τις ελάχιστες εταιρείες μικροφυκών που είναι παρούσες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και συνεργάζεται με περισσότερες από 150 κορυφαίες εταιρείες ή ερευνητικά ιδρύματα σε όλους τους τομείς στους οποίους τα μικροφύκη έχουν εφαρμογές. Το στρατηγικό σχέδιο της AlgaEnergy επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες Ε&Α για την ανάπτυξη των βιολογικών διεργασιών των μικροφυκών. Η AlgaEnergy ειδικεύεται στην παραγωγή αγροβιολογικών εισροών με βάση τα μικροφύκη για τη γεωργία, οι οποίες διατίθενται στην αγορά σε όλο τον κόσμο, και δίνει μεγάλη έμφαση στη βιωσιμότητα και τη βελτίωση της υγείας μέσω μιας καλύτερης διατροφής. Στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων βιολογικών λύσεων που παρέχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με ταυτόχρονη εντατικοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και εξελίξεις σε όλη την αλυσίδα αξίας για μείωση του κόστους, υπό κριτήρια κερδοφορίας και βιωσιμότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρόλος στο CIPROMED:

Η NP θα χειρίζεται τις επιχειρησιακές και παραγωγικές πτυχές της πρωτεΐνης με βάση το BSF σε όλα τα σχετικά τεχνικά πακέτα εργασίας.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

NextProtein

Η NextProtein (NP), είναι μια τυνησο-γαλλική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2015 και αναπτύσσει πρωτεΐνες με βάση τα έντομα για ζωοτροφές, με στόχο την επιτάχυνση της βιώσιμης γεωργίας και την αντιμετώπιση της έλλειψης πόρων.

Η NP προσφέρει αποδεδειγμένες λύσεις που βασίζονται σε καινοτόμες διαδικασίες για την εκτροφή και τη συγκομιδή προνυμφών με τη χρήση της Black Soldier Fly (BSF). Οι προνύμφες τρέφονται με εγκεκριμένα από την ΕΕ οργανικά απόβλητα και εκτρέφονται με κάθετη γεωργική προσέγγιση. Η NP συμβάλλει δυναμικά στην κυκλική οικονομία και έχει αναπτύξει κορυφαία τεχνογνωσία για την πλήρη αλυσίδα αξίας της παραγωγής ζωοτροφών με βάση τα έντομα, από την εκτροφή εντόμων έως την αναπαραγωγή των μυγών και την εξαγωγή αλεύρων (nextProtein), ελαίων (nextOil) και λιπασμάτων (nextGrow) από τις προνύμφες. Η NP έχει εφεύρει καινοτόμες φόρμουλες για μείγματα ζωοτροφών για έντομα, φυσικά αντιμικροβιακά με βάση τα φυτά για την αντιμετώπιση ασθενειών των εντόμων. Για τη διατήρηση της παραγωγής ως πλήρως βιώσιμη, οι ζωοτροφές είναι θρεπτικές και πλήρως απαλλαγμένες από χημικές ουσίες και αντιβιοτικά. Η NP υποστηρίζεται από μια σειρά διεθνών επενδυτών υψηλού προφίλ και ολοκλήρωσε τον γύρο της σειράς Α’ τον Μάρτιο του 2020, κινητοποιώντας 10,2 εκατ. ευρώ για την κλιμάκωση της παραγωγής της στο νέο χώρο παραγωγής 10.000 τ.μ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρόλος στο CIPROMED:

Προκαταρκτικός έλεγχος σε εικονικό περιβάλλον (in silico) των σκευασμάτων, με τη χρήση του λογισμικού FEEDNETICS. Σύνθεση και παρασκευή καινοτόμων ζωοτροφών.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

SparosLda

Η Sparos είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση με γνώμονα την τεχνολογία, αφοσιωμένη στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και εξατομικευμένων διατροφικών λύσεων για την υδατοκαλλιέργεια.

Η Sparos διαθέτει μια ευέλικτη πλατφόρμα τεχνολογίας ζωοτροφών σε πιλοτική κλίμακα με εντατική Ε&&Α εργαλείων, μηχανιστικής μοντελοποίησης και τεχνολογιών omics, για την πρόβλεψη της βιολογικής απόδοσης και της αξιοποίησης των ζωοτροφών από τα ψάρια υπό διαφορετικά διατροφικά και περιβαλλοντικά σενάρια. Τα τελευταία 12 χρόνια η προσπάθεια Ε&Α της Sparos οδήγησε στην κυκλοφορία εμπορικών προϊόντων ζωοτροφών για τις αγορές της υδατοκαλλιέργειας (Hatchery Feeds) και της βιοϊατρικής (ZEBRAFEED). Τα εργαλεία πληροφορικής της Sparos (λογισμικό FEEDNETICS) προβλέπουν την ανάπτυξη, την παραγωγή αποβλήτων, το κόστος των ζωοτροφών και τη σύνθεση των λιπαρών οξέων των ψαριών, υπό διαφορετικές συνθέσεις, καθεστώτα και θερμοκρασίες ζωοτροφών. Η Sparos έχει συμμετάσχει στη δοκιμή νέων συνθέσεων ιχθυοτροφών (π.χ. μικροφύκη, μακροφύκη, άλευρο εντόμων, υποπροϊόντα ιχθυο/ζωικής παραγωγής) σε διάφορα προηγούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. MAGNIFICENT, SEAFOODTOMORROW, GAIN, VALORMAR). Η Sparos μαζί με την αδελφή της εταιρεία RIASEARCH παρέχει επίσης υπηρεσίες συμβάσεις ερευνητικών υπηρεσιών σε διατροφικές δοκιμές με ψάρια και γαρίδες, για τη δοκιμή νέων συστατικών και πρόσθετα ζωοτροφών. Οι 28 εργαζόμενοι της Sparos (8 διδάκτορες, 7 μεταπτυχιακοί) βασίζονται σε ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο στη διατροφή των ψαριών και την υδατοκαλλιέργεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρόλος στο CIPROMED:

Παραγωγή και επεξεργασία εντόμων. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και εξαγωγή προηγμένων πρωτεϊνικών συστατικών από τη μύγα των φρούτων (Ceratitis capitata).

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Flying Spark Ltd

Η Flying Spark είναι μια εταιρεία τροφίμων-τεχνολογίας, που δραστηριοποιείται στον τομέα των εναλλακτικών πρωτεϊνών με βάση τα έντομα.

Η Flying Spark επικεντρώνεται στην Ε&Α και την παραγωγή υψηλής ποιότητας, βιώσιμων εναλλακτικών πρωτεϊνών σε σκόνη και άλλων συστατικών από προνύμφες μύγας φρούτων. Η βιωσιμότητα αποτελεί βασική αξία της εταιρείας, θέτοντας ένα υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας για τις τεχνολογίες καλλιέργειας και επεξεργασίας. Τα προϊόντα της ενσωματώνονται στην υδατοκαλλιέργεια, στις τροφές για κατοικίδια ζώα, στις ανθρώπινες τροφές και στη βιομηχανία καλλυντικών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρόλος στο CIPROMED:

Δοκιμή νέων υδατοτροφών.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

AquaBioTech Group

Η AquaBioTech Group (ABT) είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία με τις δικές της ειδικές εγκαταστάσεις έρευνας και θαλάσσιας έρευνας. Η ABT δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, με εξειδίκευση στην υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες (διαχείριση πόρων, έρευνα αγοράς, ανάπτυξη πολιτικής και μελέτες σκοπιμότητας) και συμβεβλημένη έρευνα υδατοκαλλιέργειας για την ανάπτυξη ζωοτροφών, φαρμακευτικές δοκιμές και προγράμματα αναπαραγωγής. Οι ερευνητικές προτεραιότητες της ABT περιλαμβάνουν την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και της βιομηχανίας, την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας και την υποστήριξη της ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας στη Μεσόγειο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρόλος στο CIPROMED:

Παραγωγή ζωοτροφών, καλλιέργεια οσπρίων.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΕΛΒΙΖ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΕ

Η ΕΛΒΙΖ (Ελληνικές Βιομηχανίες Ζωοτροφών) ιδρύθηκε το 1963 στο Πλατύ Ημαθίας. Είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη βιομηχανία ζωοτροφών στην Ελλάδα και στα νότια Βαλκάνια.

Από το 2012, η ΕΛΒΙΖ είναι μέλος του ομίλου EUROFARM – πρωτοπόρου στην πρωτογενή παραγωγή και την κάθετη ολοκλήρωση της παραγωγής στην κτηνοτροφία. Η ΕΛΒΙΖ διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της μέσω των προτύπων ISO (ISO 22000, ISO 14001 και ISO 9001). Παράγει κορυφαίες ζωοτροφές στις δύο πλήρως λειτουργικές βιομηχανίες ζωοτροφών της, στο Πλατύ και στο Πετροχώρι (Ξάνθη, Ελλάδα). Παράγει ζωοτροφές για πουλερικά, χοίρους, πρόβατα, κατσίκες, βοοειδή, κουνέλια και σκύλους. Η ΕΛΒΙΖ εφαρμόζει συμβολαιακή γεωργία για την παραγωγή σιταριού, κριθαριού, καλαμποκιού και λούπινου, ενώ προωθεί την καλλιέργεια ειδικών ποικιλιών και μιγμάτων λιβαδικών φυτών, μηδικής και μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας. Τα τελευταία χρόνια έχει διαθέσει στην αγορά περισσότερα από 60 νέα προϊόντα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρόλος στο CIPROMED:

Έχει ευθύνη για τη διάδοση, την επικοινωνία, την εκμετάλλευση, τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας, τις δραστηριότητες δικτύωσης.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

RTD Talos Limited

Η Τάλως είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον τομέα της διαχείρισης έργων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων στην Κύπρο. Η Τάλως έχει αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στη διαχείριση έργων, καθώς από την ίδρυσή της συμμετέχει σε περισσότερα από 70 ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και έχει αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση διοικητικών και οικονομικών καθηκόντων, την υποβολή εκθέσεων, τη διατήρηση των συμφωνιών μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας και το χειρισμό συνολικών νομικών, δεοντολογικών, οικονομικών και διοικητικών θεμάτων. Επιπλέον, η Τάλως εξειδικεύεται στην αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων και έχει προετοιμάσει πολυάριθμες επιτυχείς συμφωνίες αξιοποίησης με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μεταξύ των εταίρων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρόλος στο CIPROMED:

Παραδοσιακή βιοτεχνία αρτοποιίας, που συνδυάζει καινοτόμα την τεχνολογία του προζυμιού με τις μεθόδους αργού ψησίματος.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αρτοποιείο Stolzenberger

Το αρτοποιείο Stolzenberger είναι ένα σύγχρονο γερμανικό αρτοποιείο, το οποίο από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα συνδυάζει πάντα τον παραδοσιακό, χειροποίητο τρόπο αρτοποιίας με τις σύγχρονες, αναδυόμενες τεχνολογίες, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των καταναλωτών που είναι προσανατολισμένοι στην υγεία.

Η κλίμακα των προϊόντων είναι αρκετά ευρεία ώστε να αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσφορά για όλες τις γενιές και τις προτιμήσεις, με το νεότερο τμήμα προϊόντων να είναι το εμπλουτισμένο με εναλλακτικές πρωτεΐνες. Το αρτοποιείο διαθέτει μια σημαντική υπηρεσία τροφοδοσίας με εξατομικευμένη προσέγγιση σε όλα τα τμήματα των πελατών του, αντιμετωπίζοντας με ευελιξία τις ειδικές απαιτήσεις συγκεκριμένων ομάδων. Το αρτοποιείο είναι παρόν σε συμβατική βάση σε μεγάλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τις νομαρχίες της Νοτιοδυτικής Γερμανίας και άλλες αρχές. Οι κύριες αγορές αποτελούνται από τη δική του αλυσίδα καταστημάτων, που αποτελείται από σύγχρονα καταστήματα, καθώς και από κινητές μονάδες πώλησης, κάνοντας το αρτοποιείο τον κύριο προμηθευτή για τις περιφερειακές αλυσίδες σούπερ μάρκετ και το HoReCa. Η αλυσίδα αγορών επεκτείνεται συνεχώς, εξασφαλίζοντας συμβάσεις με δημόσια ιδρύματα, παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ και γαστρονομίες. Συνδυάζοντας την παραδοσιακή παραγωγή ψωμιού με τις σύγχρονες γερμανικές τεχνολογίες, το αρτοποιείο λειτουργεί ως ακρογωνιαίος λίθος για μια σταθερή παρουσία στην αγορά και τη μελλοντική επέκταση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρόλος στο CIPROMED:

Φυσιολογία και οικολογία φυτών, καλλιέργεια φυτών, διαχείριση και αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων, αγροοικολογία.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Green Development and Innovation Association

Η GDI είναι μια ένωση που δραστηριοποιείται στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας, της διατήρησης των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.

Η ένωση συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σε διάφορους γεωργικούς και περιβαλλοντικούς τομείς, υιοθετώντας ανανεώσιμες προσεγγίσεις, σύγχρονες τεχνολογίες, καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες σε συνεργασία με τοπικούς αγρότες και εταιρείες. Η GDI διαθέτει έμπειρα άτομα στην υλοποίηση έργων Ε&&Α σε αγροτικές ζώνες. Στην πραγματικότητα, η ένωση δημιούργησε ένα μεγάλο δίκτυο με τοπικούς αγρότες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας, υποστηρίζοντας και παρέχοντας εδάφη για τη διεξαγωγή διαφόρων ερευνητικών δραστηριοτήτων με τη στενή συνεργασία ερευνητών και αγροτών, οι οποίες επιτρέπουν τον συνδυασμό νέων ερευνών με την τοπική τεχνογνωσία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρόλος στο CIPROMED:

Η έδρα του Marketing for Foods and Agricultural Products στο UGOE θα διεξάγει μελέτες καταναλωτών που σχετίζονται με τη στάση των καταναλωτών και την προθυμία για δοκιμή, -αγορά, – πληρωμή και γευστικές (γεύση, γευστικότητα) προσδοκίες για τα αναπτυγμένα νέα προϊόντα διατροφής. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν αισθητηριακές γευσιγνωσίες με τα νέα προϊόντα.

Για να ληφθούν υπόψη οι αντιλήψεις των καταναλωτών για τα νέα προϊόντα θα πραγματοποιηθούν δύο ομάδες εστίασης με τους καταναλωτές. Επιπλέον, θα διερευνηθεί η ψυχολογική, γνωστική και συναισθηματική στάση και οι αντιδράσεις απέναντι σε νέα τρόφιμα. Τα τρόφιμα θα βαθμολογηθούν ως προς το Σθένος, τη Γευστικότητα, την Υγιεινή και τη Θέληση, μαζί με ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς που συλλέγει πληροφορίες για την ηλικία, το φύλο, το ΔΜΣ, το επίπεδο πείνας (σε κλίμακα 9 βαθμών), τις ώρες από το τελευταίο γεύμα, τη διατροφή συνήθειες (π.χ. παμφάγος, χορτοφάγος), διατροφικούς περιορισμούς που βασίζονται σε ιατρικούς (π.χ. αλλεργίες στη γλουτένη), ηθικούς ή θρησκευτικούς λόγους και αισθητηριακές πτυχές και προσδοκίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν

Το πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν (UGOE), που ιδρύθηκε το 1737, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό πανεπιστήμιο με επίκεντρο τη βασική και προσανατολισμένη στην εφαρμογή έρευνα και τη διδασκαλία με γνώμονα την έρευνα.

Η ποικιλομορφία των επιστημονικών κλάδων, οι οποίοι είναι συγκεντρωμένοι σε 13 σχολές (συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής), προσφέρει μια εγγενή δύναμη για διεπιστημονική συνεργασία. Το 2003, το Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν ήταν το πρώτο γερμανικό πανεπιστήμιο με ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων που απέκτησε το νομικό καθεστώς ιδρύματος δημοσίου δικαίου. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου διαμορφώνονται σημαντικά από την πανεπιστημιούπολη του Γκέτινγκεν: Η μακροχρόνια συνεργασία με οκτώ μη πανεπιστημιακά ερευνητικά ινστιτούτα αποτελεί πρότυπο για το γερμανικό επιστημονικό σύστημα. Επιπλέον, το όνομα Γκέτινγκεν συνδέεται με περισσότερους από 40 βραβευμένους με Νόμπελ, οι οποίοι έζησαν και εργάστηκαν εκεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ